Přitahují LED žárovky méně nebo více hmyzu než klasické žárovky?

Přitahují LED žárovky méně nebo více hmyzu než klasické žárovky?
V zahraničních zdrojích se někdy uvádí, že LED žárovky přitahují méně hmyzu než klasické žárovky. A když nám také jeden ze zákazníků sdělil svůj dojem, že světlo LED žárovek na jeho zahradě přitahuje hmyzu méně, tak nezbylo než tyto doměnky ověřit v praxi.

Nepovedený pokus č.1


Pro měření jsme si vybrali místo zcela za městem, u lesa a u řeky. Předpokládali jsme, že v takové "divočině" bude dostatek létajícího materiálu pro náš experiment.

Nejdříve jsem umístili do boxu klasické žárovky a nechali naši světelnou past zapnutou 45 min. Pokus začal ve 22.00 hod. Místo se zdálo optimální, neboť po chvílí bylo plátno poseto hmyzem různých forem i velikostí. Potom jsme stejný postup opakovali s LED žárovkami s barevnou teplotou 5000K ("modrý" odstín světla). Po 45 minutách sklapla naše past ve srovnání s klasickými žárovkami téměř naprázdno. Hmyzu toto světlo přilákalo podstatně méně. A stejná situace nastala s LED žárovkami s odtínem 2700K ("žlutý" odstín světla).

Povzbuzeni touto skutečností jsme si chtěli ověřit, zda se podmínky nezměnily. Tak jsme se vrátili ke klasickým žárovkám a vše opakovali. Výsledek bylo zjištění, že můžeme s naprostou jistotou říci, že hmyz chodí spát před půlnocí, neboť v tuto dobu klasické žárovky přilákaly hmyzu mnohem méně, než při prvním pokusu kolem desáté večer.

Závěr:

Aby bylo možno výsledky mezi sebou porovnat, tak měření je nutno provádět se všemi typy žárovek ve stejnou dobu. Bylo tedy nutno přistoupit k pokusu č.2.


Povedený pokus č.2


Pro svůj druhý pokus jsme se vybavili větším boxem a nainstalovali žárovky do sloupců. Do levého sloupce jsme umístili klasické žárovky, do prostředního LED žárovky s barevnou teplotou 5000 K a do pravého LED žárovky s barevnou teplotou 2700 K. 


1.varianta

Žárovky jsme vybrali tak, aby jejich světelný výkon odpovídal nejpoužívanějším žárovkám v domácnostech. V horní řadě byly umístěny žárovky o světelném výkonu odpovídající klasické žárovce 100W. V prostřední řadě o výkonu 60W a spodní řada byla obsazena žárovkami 40W. 
Box jsme rozsvítili v 21.30 hod. a nechali hmyz aby ukázal, jak se mu které světlo líbí. Po jedné hodině jsme situaci vyhodnotili se zjištěním, že dnes sice nešel hmyz spát, ale že jsme mu spíše pro smích. Nejenže byly všechny sloupce zapněny stejným množstvím hmyzu, ale navíc zcela bez skurpulí hmyz přelézal po plátně mezi jednotlivými sloupci. Bez ohledu na to, jakými žárovkami byl sloupec osazen.2.varianta

Tak jsme se rozhodli situaci hmyzu zkomplikovat, a jasně vymezit světelné hranice mezi jednotlivými typy žárovek. Box jsme osadili jen třemi žárovkami, všechny o světelném výkonu odpovídající klasické žárovce 60W a po hodině jsme situaci vyhodnotili. 

Je nutno konstatovat, že se situace na jednotlivých polích vcelku dynamicky měnila, přesto však naše 5 členná komise došla k téměř jednoznačné shodě. Mezi klasickou žárovkou a LED žárovkou o barevné teplotě 2700K jsme nezaznamenali žádný viditelný rozdíl. U LED žárovky o barevné teplotě 5000K se nám všem subjektivně zdálo, že přitahuje o cca 10-25% více hmyz než ostatní dvě žárovky. 

Závěr:

Pro přísně vědecký přístup by bylo vhodné měření metodicky zpřesnit, ašak pro praktický každodenní život jsou výsledky jednoznačné. Pokud vyměníte klasické žárovky za LED žárovky, tak hmyz bude tuto skutečnost s vysokou pravděpodobností zcela ignorovat a světlo ho bude přitahovat zcela stejně. Z tohoto pohledu může být jediným kladem ve prospěch LED žárovek fakt, že po vyúčtování elektřiny zbyde více peněz na instalaci ochranné sítě proti hmyzu pro Vašem okna.