Není LED jako LED

KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO VŽDY TOTÉŽČIPY

Světelný čip je to, co v LED žárovce svítí. Jeho provedení má vliv na účinnost LED žárovky, její životnost a kvalitu podání barev. V současné době se vyskytuje celá řada různých typů LED čipů, které lze nalézt v LED žárovkách.

Více o světelných čipech


CHLAZENÍ

Tělo žárovky slouží také k odvodu tepla, které produkuje při svícení světelný čip. Teplo má vliv na životnost a účinnost světelného čipu, a proto by měla konstrukce LED žárovky zajistit jeho dostatečné chlazení. Zásadní vliv na správné chlazení má materiál, z kterého je tělo žárovky vyrobeno.

Kvalitní provedení: hliník
Horší provedení: plast, porcelán


ELEKTRONIKA

Srdcem elektroniky v LED žárovce je měnič proudu. Ten zajišťuje optimální napájení čipů v celém rozsahu výrobcem udávaného vstupního napětí. Jeho kvalita má vliv na životnost LED žárovky.

Kvalitní provedení: Měnič s konstantním zdrojem proudu (CCD)
Horší provedení: Odporově kapacitní měnič (RCD)

Více o měničích


JAK POZNAT, ZDA JE LED ŽÁROVKA KVALITNÍ

Upřímně řečeno, dvě LED žárovky rozdílného vnitřního provedení se mohou podobat jako vejce vejci, a tak pouze z vnějšího pohledu lze těžko určit, která je ta kvalitnější.

Pokud nechcete studovat technické parametry, tak pro hrubé posouzení se nabízejí tyto možnosti:

1) Subjektivně posoudit odstín a intenzitu světla.
Lidské oko velmi dobře rozliší rozdíly v odstínech světla. Pokud tedy hledáte náhradu za klasickou žárovku, je dobré nakupovat tam, kde je možno odstíny světla klasické a LED žárovky mezi sebou porovnat. Je dokonce přesnější než se řídit technickými údaji. Stejný postup lze použít i při porovnání svítivosti.

Při tomto postupu se však nelze dozvědět žádné faktické údaje o účinnosti světelných čipů nebo o elektronice. Lze z něj pouze odvodit jistou míru "solidnosti" výrobce, zda neuvádí zkreslené nebo nadhodnocené údaje.

2) Vybírat žárovky s tělem z hliníku.
Z našich zkušeností můžeme říci, že pokud má žárovka hliníkové tělo, tak bývá většinou osazena kvalitnějšími čipy i lepším měničem. Pro výrobce by asi nemělo význam šetřit na součástkách jejichž cena trvale klesá, zatímco cena hliníku se v posledních letech drží přibližně na stejné úrovni.

Z estetických důvodu však bývá tělo často opatřeno bílým nátěrem, takže nelze vizuelně vždy poznat, z čeho je tělo žárovky vyrobeno. Dotaz na prodavače nebo nahlednutí do technických dat je tedy v tomto případě nutností.


Uvedený postup je vhodný pouze pro prvotní posouzení typu "špatná" nebo "dobrá". U dražších žárovek se proto již vyplatí seznámit se s alespoň základními technickými daty a vybírat z otestovaných provedení, u kterých lze předpokládat bezproblémovou funkci.