Tajemné chování LED žárovky, aneb co s klasickou žárovkou nezažijeme.

Tajemné chování LED žárovky, aneb co  s klasickou žárovkou  nezažijeme.
S nástupem LED žárovek se můžeme setkat s chováním, na které jsme  u těch klasických nebyli zvyklí. Dají se nějak odstranit? Nesídlí tam snad nějací zlí duchové? Čím nás tedy mohou překvapit a co tyto jevy způsobuje? 

LED žárovky nám po výměně za klasickou i po vypnutí stále slabě svítí, nebo zcela náhodně blikají.  

Tento jev nastane, pokud i po “ vypnutí“ příslušným vypínačem protéká obvodem žárovky stále minimální proud.  LED žárovkám stačí ke svitu s minimálním výkonem i nepatrný proud, který obvodem stále protéká. Jeho zdrojem jsou např. vypínače s doutnavkou, odrušovací členy některých stmívačů či dokonce blízké  sice oddělené, ale souběžně vedené kabely pod napětím. Z těchto kabelů se indukuje nepatrný proud do obvodu LED žárovky, který však stačí k vyvolání výše popsaných jevů. A proč nesvítila klasická žárovka? Vysvětlení je jednoduché. Klasickou žárovkou sice protékal zcela shodný proud jako v případě LED žárovky, ale ten v žádném případě nestačil byť jen k nažhavení vlákna. A proč některé LED žárovky jen slabě svítí a jiné záhadně poblikávají? To je dáno použitým měničem. Žárovky s jednoduchým měničem zpravidla jen slabě svítí. Modernější typy s proudovým měničem CCD zase budou pravděpodobně blikat. Filtrační kondenzátor tohoto měniče se totiž tímto malým proudem pomalu nabíjí a ve chvíli, kdy na něm stoupne napětí na provozní hodnotu, se žárovka rozsvítí naplno. Tak malý proud ovšem nestačí na stálý provoz, napětí na kondenzátoru klesne pod provozní mez a měnič odpojí proud do LED čipů a žárovka zhasne. Tento proces se pak stále opakuje. A jak tento jev odstranit? Řešení je relativně jednoduché a spočívá v připojení paralelního kondenzátoru k žárovce, který nežádoucí proud odvede.  

 

LED žárovky zapínané pohybovým čidlem s dvoudrátovým zapojením  nám po výměně za ty klasické nepravidelně stále blikají a na pohybové čidlo nereagují.

Toto „záhadné“ chování je způsobeno vnitřní konstrukcí pohybového čidla s dvoudrátovým zapojením. Napájení čidla je zde řešeno sériovým zapojením do obvodu s ohmickou zátěží. Tou byla před výměnou právě klasická žárovka. V technických parametrech spínače pak nalezneme minimální požadovaný příkon spínané klasické žárovky, který se pohybuje typicky kolem 40W. Pokud chceme spínat pouze jedinou žárovku, nezbývá jiné řešení,  než nahradit dvoudrátový spínač třídrátovým provedením. To představuje nutnost přivést k čidlu navíc ještě nulový vodič. Pro spínání více žárovek najednou se pak nabízí jednodušší řešení. Na jednom místě ponecháme klasickou žárovku, která nám zabezpečí správnou funkci čidla a ostatní žárovky již mohou být v provedení LED.     

 

Po výměně 12V bodových halogenových žárovek za LED provedení se  nám po zapnutí žárovky nerozsvítí.

V tomto případě je na vině použitý napájecí zdroj. Elektronické transformátory používané k napájení 12V halogenových žárovek vyžadují ke správné funkci určité minimální výkonové zatížení, které se typicky pohybuje mezi 20W – 30W. Pokud halogenové žárovky vyměníme za LED provedení, musí součet jejich výkonů přesahovat uvedené hodnoty. To je však v praxi díky mnohonásobně menší spotřebě LED žárovek málokdy dosažitelné. Jedno z řešení je ponechat na místě jedné žárovky tu halogenovou, abychom dosáhli minimální výkonové zátěže. To by však mělo zůstat pouze přechodným nouzovým řešením. Tyto zdroje nejsou určené  pro napájení LED žárovek a zejména ty méně kvalitní mohou způsobit vlivem přepětí dokonce jejich zničení.